Gider Pusulası

Gider Pusulası

Şirket ve firmaların üretim ve hizmetleri neticesinde ürettikleri ya da sattıkları malların muhasebeleştirilmesi sürecinde giderleri ile ilgili kısımların muhasebe departmanında değerlendirilmesi için gider pusulalarına ihtiyaç vardır. Gider pusulaları aylık ya da yıllık olarak şirket ve firmaların giderlerini tek bir kalemde gösteren evraklardır. Şirket ve firmalar bu gider pusulası ile gider kalemlerini derleyerek alınması gereken tedbirleri alabiliyorlar.

Gider Pusulaları Nasıl Olmalı?

– Gider pusulaları adından da anlaşılacağı gibi gider kalemlerini gösteren belgelerdir. Bu nedenle şirket ya da firmaların ürettikleri ürün ya da hizmet kalemlerine ait adet ya da litre gibi ölçüm durumlarını göstermesi gerekiyor.

– Aynı zamanda üretim için gerekli olan diğer kalemlerini detaylı gösteren bölümlerin yer alması gerekiyor.