İletişim Formu

İletişim Formu

İletişim formları bir ürün ya da hizmetin hem tanıtımları hem de pazarlamaları için oldukça önemli bir belgedir. İletişim formlarında tanıtılan ürün ve hizmetlere nereden ulaşılabileceği bilgisinin verilmesi ürün ve hizmetlere talip olan kişilerin ilgili şirket ve firmalar ile irtibata geçmelerini sağlaması bakımından önemlidir.

İletişim Formlarında Olması Gereken Özellikler

– Bir şirket ya da firmanın iletişim formu şirket ve firmanın kurumsal yapısını yakından ilgilendirmesi nedeni ile açık ve net olmalıdır.

– İletişime dair tüm kaynakların iletişim formları içerisinde belirtilmesi gerekiyor.

– İletişim kaynakları olan telefon, fax, mail adresi, mekan adresi gibi adresler alt alta ve okunaklı bir şekilde form içerisinde yer almalıdır.