Tahsilat Makbuzu

Tahsilat Makbuzu

Müşterilere tahsilat yapıldığında, müşteriden para alındığını beyan etmek üzere düzenlenen belge olan tahsilat makbuzu, acilform.com kanalıyla temin edilebilen bir üründür. Tahsilat makbuzu, satın alınan ürününün ya da hizmetinin karşılığına denk gelen ödemenin belgelenmesi amacıyla kesilir. Firma ile müşteri arasında yaşanabilecek her türlü olumsuzluk durumunda, müşterinin ibraz edeceği tahsilat makbuzu ile yapılan ödemenin doğruluğu teyit edilebilir.

Tahsilat Makbuzu Üzerinde;

– Firmanın logosu

– Firmanın unvanı, telefon bilgisi ve adresi

– Tahsilat makbuzunun seri numarası

– Tahsilat tarihi, tahsilat tutarı

– Ödemeyi yapan kişinin adı veya firma ismi

– Ödemenin yapılma sebebi

– Tahsilatı yapan kişiye ait bilgiler yer alır.